MiFid all finansiell handel och verksamhet i eurozonen måste följaMiFID MiFID-direktivet är ett fullharmoniseringsdirektiv från EU (Markets in Financial Instruments Directive 2004/39/EC ) Uppförandekod

Allmänna villkor

Information om egenskaper och risker avseende finansiella instrument riskinformations

Information om konflikt av intresse hantering i mäklarens värdepappersrörelse

Information om incitament

Information om mäklaren samt förvar och handel med finansiella instrument
k

Riktlinjer för utförande och vidarebefordran av order
riktlinjer

Sammanfattning av konflikter av intresse hantering i binära optioner mäklare värdepappersrörelse

Varning för Clearskies Group Ltd, Neltom Ltd och GF Trades

Varning för Clearskies Group Ltd, Neltom Ltd och GF Trades
Finansinspektionen varnar investerare och andra att handla med finansiella företag som inte har tillstånd att bedriva värdepappersrörelse.

Clearskies Group Ltd och Neltom Ltd har inte tillstånd från Finansinspektionen att bedriva värdepappersrörelse eller annan finansiell verksamhet i Sverige och står därmed inte under Finansinspektionens tillsyn. Någon gränsöverskridande verksamhet avseende Clearskies Group Ltd och Neltom Ltd har heller inte anmälts till Finansinspektionen från något annat EES-land.

Enligt uppgift kontaktar representanter Clearskies Group Ltd och Neltom Ltd svenska investerare per telefon och erbjuder handel med binära optioner på en handelsplats utan tillstånd, GF Trades.

GF Trades presenteras på webbplatsen (www.gftrades.com) och använder följande kontaktuppgifter:

Neltom Ltd
Tel: + 4420 3648 2191
E-post: support@GFTrades.com
Clearskies Group Ltd
Suite 102,Groud Floor
Blake Building
Corner Eyre & Hutson Streets
Belize City
Belize >>

BD Swiss Företagsinformation

Företagsinformation
BD Swiss är den mest professionella och objektiva plattform för handel binära optioner på nätet. D binära optioner är det snabbaste och mest effektiva sättet att konvertera dina ekonomiska beslut i stora vinster.

BD Swiss är ett innovativt konsument handelsföretag som erbjuder kunder ett enkelt och intuitivt sätt att handla på ledande finansiella marknaderna – Forex, Råvaror, Index eller Stocks. Sedan starten branschen har vi byggt upp en lojal kundbas genom att utnyttja vår expertis för att ge exceptionellt mjukvara och tjänster för handel binära optioner

binära optioner är ett nytt och populärt finansiellt verktyg med många inneboende fördelar, och BD schweiziska unika erbjudande gör att handlarna att få betydande och förutbestämda utbetalningar (68% -75%), och för att minimera förlust när som off-target (genom att behålla 5% – 10% av den ursprungliga investeringen, förutbestämda per fall). Digitala alternativ från BD Swiss är rättframma att förstå och givande att handeln.

Vi levererar nya handelslösningar byggda för att kapitalisera på marknadsförändringar som är enkla att använda, men ger värdet och förfining förväntas av en världsledande. Vi visar vårt engagemang för våra kunder genom att ha en närvaro i alla världens ledande finansiella och anställa en internationell arbetsstyrka på handelsexperter.

Vår handelsplattform är 100% webbaserad, så att du omedelbart handla var som helst i världen utan att behöva antingen ladda ner eller installera någon programvara. Kombinationen av BD SWISS oöverträffad portfölj av binära optioner, med vår spetsteknologi erbjuder snabbhet och precision på ett stort utbud av handel bosättningar.

Medan det tidigare, involverade spekulativ handel en grundlig förståelse av de finansiella marknaderna och dess komplexa finansiella terminologi – BD Swiss intuitiv plattform alla konsumenter att handla genom att dra nytta av ett radikalt förenklat handelsförfarandet.

BD schweiziska handelsplattform är avsedd att ge en 100% säker och privata investeringar erfarenhet, och för att göra finansiell handel så givande som möjligt för våra kunder, varje gång de handlar.

24option som erfaren binära optioner Broker

24option som erfaren binära optioner Broker

Många handlare som för första gången väljer att handla binära optioner med frågan om vilken mäklare att välja. Vid första anblicken, de binära optioner tycks skilja Broker knappt existerande, men det kan vara förrädiskt. För erfarna mäklare som är verksamma på området i tre år, inkluderar, men är 24option.